Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Kvalitet

E-post Skriv ut PDF

KSMV ønsker å være en bedrift som legger stor vekt på at kunden skal få det som er bestilt til rett tid. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å forbedre oss i forhold til de ønsker og behov våre kunder har.

En del av dette forbedringsarbeidet består av å holde seg ajour med den til enhver tid gjeldende ISO-standard. Vi er per i dag sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001:2008. I tillegg er vi sertifisert etter NS-EN ISO 3834-2 som gjelder sveisetekniske krav.

KSMV skal for øvrig arbeide aktivt for til enhver tid å oppfylle de krav og forventninger som stilles til vårt arbeid av oppdragsgivere, myndighetene og oss selv. Disse krav og forventninger omfatter pålitelighet, sikkerhet, miljø og økonomi.

Alle oppdrag skal utføres i samsvar med høy faglig standard på en ansvarlig og samarbeidsvillig måte.

Kvalitetskontroll

Vi har en egen kvalitetsavdeling i verkstedet som sørger for at det blir tatt stikkprøver underveis i produksjonsprosessen i tillegg til at de tar sluttkontroll før produkter sendes ut av vår bedrift. Hvert produkt kontrollmåles av hver enkelt operatør og første del i hver nye produksjonsserie kontrolleres også av nærmeste overordnede eller noen fra kontrollavdelingen.

Dette gjør at kvaliteten på våre produkter er gjennomgående svært høy. Vi har en egen NDT-avdeling som utfører MP/PT/VT. I tillegg utfører vi, med hjelp av samarbeidspartnere, ultralyd og røntgen-kontroll av deler.

 

Her er vi

veibeskrivelse til KSMV

KSMV har i dag sitt hovedkontor og størstedelen av sin produksjon på Lund i Kristiansand. Det gjør at vi har en gunstig lokalisering i forhold til E18 og transport med bil og fly til det øvrige Europa. Ved vårt produksjonsverksted i Søgne har vi god tilgang til dypvannskai og det er ingen transportrestriksjoner mellom kaianlegget og vårt verksted. Klikk på bildet for detaljert veibeskrivelse til vårt hovedkontor.


Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)

Klikk for brosjyre

KSMVs brosjyre

Bankinformasjon

Bankforbindelse:
Sparebanken Sør

Bankens adresse:
Postboks 200, N-4662 KRISTIANSAND S, Norway

Kontonavn:
Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS

Kontonummer:
8220.02.15318

Bank-kode (Swift):
SPSONO22

Org. Nr.:
967794104

IBAN Nr:

NO1282200215318


I 95 år har vi samarbeidet med våre kunder for å løse tekniske utfordringer.

Ofte kan kunden ha ideer som sammen med vår kompetanse og erfaring har resultert i vellykkede og avanserte løsninger.