Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Ansatte

E-post Skriv ut PDF

I tillegg til å ha en oppdatert maskinpark legger vi stor vekt på å ha en arbeidsstokk bestående av erfarne og meget dyktige fagfolk. Bedriften har i dag over 100 ansatte der de fleste er maskinfagarbeidere og fagarbeidere innen rustfritt plate/sveis.

KSMVs ansatte blir generelt værende lenge i bedriften samtidig som at vi sikrer en jevn tilførsel av ny arbeidskraft gjennom et fast opplæringsprogram for lærlinger.

Hvert år tar vi inn flere lærlinger som tar fagbrev ved vår bedrift. Lærlingeordningen gjør at mange av våre ansatte også har hatt sin læretid hos oss.

Vi er opptatt av å tenke langsiktig med tanke på å sikre oss nødvendig arbeidskraft i framtida. Derfor gir vi de ansatte mulighet til videreutdannelse for å sikre folk til høyere stillinger i egen bedrift.

Per i dag er ca. 14 ulike nasjonaliteter representert blant våre ansatte, og totalt har omkring 30 ansatte bakgrunn fra andre land enn Norge. Dette gjør oss godt rustet til å møte den stadig sterkere globaliseringen vi og våre kunder opplever i det daglige.

Kontakt oss!

 

Her er vi

veibeskrivelse til KSMV

KSMV har i dag sitt hovedkontor og størstedelen av sin produksjon på Lund i Kristiansand. Det gjør at vi har en gunstig lokalisering i forhold til E18 og transport med bil og fly til det øvrige Europa. Ved vårt produksjonsverksted i Søgne har vi god tilgang til dypvannskai og det er ingen transportrestriksjoner mellom kaianlegget og vårt verksted. Klikk på bildet for detaljert veibeskrivelse til vårt hovedkontor.


Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)

Klikk for brosjyre

KSMVs brosjyre

Bankinformasjon

Bankforbindelse:
Sparebanken Sør

Bankens adresse:
Postboks 200, N-4662 KRISTIANSAND S, Norway

Kontonavn:
Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS

Kontonummer:
8220.02.15318

Bank-kode (Swift):
SPSONO22

Org. Nr.:
967794104

IBAN Nr:

NO1282200215318


I 95 år har vi samarbeidet med våre kunder for å løse tekniske utfordringer.

Ofte kan kunden ha ideer som sammen med vår kompetanse og erfaring har resultert i vellykkede og avanserte løsninger.